Přeskočit na obsah

VÁŠ REGION
VAŠE TELEVIZE

Strážníci z Ostravy spustili navazující vzdělávací program pro seniory

Bezpečnost Sociální služby Zpravodajství

Včerejším úvodním setkáním s celkem dvaceti třemi seniory spustili ostravští strážníci navazující studijní program určený ostravským seniorům, kteří v uplynulém roce úspěšně absolvovali cyklus přednášek s názvem SeniorOVA akademie. Navazující vzdělávací program je zaměřen zejména na oblasti bezpečnostních rizik, kterým jsou senioři aktuálně vystavováni.

Senioři se mnohdy stávají snadným cílem pachatelů trestné činnosti, a proto ostravští strážníci věnují nemalou část své preventivní práce právě seniorům. Jednou z aktivit zaměřených na edukaci seniorů v oblasti bezpečnosti je i vzdělávací program s názvem SeniorOVA akademie. Ten úspěšně běžel v loňském roce a absolvovalo jej celkem dvacet osm ostravských seniorů.

Série přednášek a exkurzí se u absolventů setkala nejen s příznivým ohlasem, ale zároveň i s požadavkem na další jejich možné vzdělávání. Z vyslyšeného požadavku pak vzešel navazující studijní program zaměřený zejména na aktuální bezpečnostní rizika, kterým mohou být senioři vystaveni.

„Cílem tohoto navazujícího vzdělávacího programu je rozšíření a utvrzení získaných informací k prevenci sociálně patologických jevů ve společnosti, rizicích na internetu a možnostech prevence před kybernetickou kriminalitou a elektronickým násilím páchaným na seniorech,“ uvádí strážník-preventista Marek Vajda.

Navazujícího vzdělávacího programu se účastní celkem dvacet tři seniorů. Z tohoto počtu převažují ženy, kterých je celkem dvacet jedna.

Seniory v rámci této akademie čeká cyklus přednášek, které povedou zkušení strážníci a odborní školitelé. Na seniory ale také čekají oblíbené exkurze a vzdělávací hry zaměřené na osobní bezpečí a zvýšení důvěry ve státní instituce i nestátní organizace.

„Jsem tady, protože se ráda dovídám nové věci a také ráda trávím čas s jinými lidmi. Těším se na každou další přednášku či exkurzi,“ uvádí osmdesáti devítiletá Zdenka Kristiánová.

Vzdělávací program SeniorOVA akademie 2024 – navazující studium je součástí projektu „Ostrava – Senior posel prevence – 2024“ a je financován Ministerstvem vnitra a statutárním městem Ostrava.


Podobné zprávy