Přeskočit na obsah

VÁŠ REGION
VAŠE TELEVIZE

Ochrana osobních údajů

Obsah

 • Informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů
 • Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme
 • Jak vaše osobní údaje využíváme
 • Právní základ zpracování vašich osobních údajů
 • Komu poskytujeme vaše osobní údaje
 • Co jsou cookies a jak je využíváme
 • Jaká jsou vaše práva
 • Jak chráníme vaše osobní údaje
 • Potřebujete další informace nebo chcete uplatnit svá práva?

Informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními standardy.

V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti Radio Čas s.r.o., IČ 25817183, se sídlem TP Pohoda s.r.o., Stavební 992/1, 708 00 Ostrava-Poruba, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 18963 (dále jako „Společnost“ nebo také „my“), Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany Společnosti.

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete a dále na základě Vašich návštěv našich internetových stránek (viz. sekce cookies níže).

Osobní údaje, které o Vás v souvislostí s provozem této webové stránky zpracováváme jsou

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, titul)
 • název firmy, IČO/DIČ, sídlo (pokud jste podnikatel).
 • kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo, adresa)
 • fotografie
 • údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa)
 • údaje o využívání našich služeb, jako např. datum Vašich příspěvků a komentářů
 • údaje o Vašich nákupních zvycích a využívání našich služeb, jako např. datum / cena a název nakoupených výrobků, vč. související komunikace s Vámi.

Jak Vaše osobní údaje využíváme

Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:

 • řešení Vašich dotazů, požadavků s samozřejmě také Vašich reklamací a stížností
 • uzavření smlouvy a realizaci Vaší objednávky
 • komunikaci s Vámi a správě našeho smluvního vztahu
 • s Vaším souhlasem k informování o změnách a novinkách v poskytovaných produktech a službách a našich personalizovaných nabídkách
 • k analýze, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům
 • k plnění našich zákonných povinností

Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

V případě udělení souhlasu tato doba činí 5 let od udělení souhlasu nebo jeho obnovení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy.

Právní základ zpracování vašich osobních údajů

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože:

 • je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi
 • je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní)
 • je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s uplatňováním nároků z uzavřených smluv nebo v souvislosti analýzou a zlepšováním našich služeb)

S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely informování o novinkách nebo jiných obchodních informacích, a to zasíláním na Vaši e-mailovou adresu a využíváním personalizovaného marketingu a remarketingu. Svůj souhlas s tímto využitím Vašich osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na náš e-mail petr.fridrich@pohodamedia.cz nebo písemně na výše uvedené adrese Společnosti.

Komu poskytujeme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:

 • poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, zejména dopravcům, zprostředkovatelům Vašich plateb, osobám pomáhajícím nám se správou smluv a Vámi uplatňovaných nároků na plnění nebo kteří tisknou a doručují písemnosti;
 • jiným společnostem ze naší skupiny pro výše uvedené účely;
 • jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.).

Vaše osobní údaje mohou být přenášeny a ukládány v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika, jakož i subjektům se sídlem mimo EHP, které zahrnují společnosti z naší skupiny a poskytovatelů informačních nebo jiných služeb. V případě přenosů mimo EHP zajistíme ochranu Vašich údajů prostřednictvím uzavření příslušných smluvních doložek nebo prostřednictvím jiných odpovídajících záruk v souladu s GDPR.

Co jsou cookies a jak je využíváme

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto umísťujeme na Váš počítač, tak jako většina internetových stránek. Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu.

Cookies využíváme také pro sběr statistických údajů a personalizaci komunikace, abychom mohli dále vylepšovat naše stránky a zdokonalovat tak služby, které nabízíme. Informace o tom, jak náš web používáte, proto sdílíme se svými partnery působícími v oblasti inzerce a analýz, a to konkrétně se společností Google. O tom, jak Google nakládá se soubory cookies, se můžete dočíst na https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.

V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost:

 • zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. nastavte svůj internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoloval, použití technologie cookies), nebo
 • můžete svůj souhlas i bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím zaslání emailu na adresu: petr.fridrich@pohodamedia.cz, dopisem na adresu společnosti TP Pohoda s.r.o., Stavební 992/1, 708 00 Ostrava-Poruba.

Jaká jsou Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud
  •  již nejsou dále potřebné pro další zpracování;
  •  jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování;
  • jste oprávněně namítali jejich zpracování;
  • byly zpracovány nezákonně; nebo
  • musejí být vymazány podle právních předpisů;
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud
  • napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost;
  • zpracování je protizákonné;
  • je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo
  • namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme
  • pro účely přímého marketingu nebo
  • pro účely našich oprávněných zájmů;
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz.

Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktních údajů uvedených níže.

Jak chráníme Vaše osobní údaje

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů.

Potřebujete další informace nebo chcete uplatnit svá práva?

Kromě webové adresy www.infotvbrno.cz je plná verze Zásad nakládání s osobními údaji a jejich ochrany dostupná v sídle Společnosti. O zaslání písemné kopie můžete požádat způsobem uvedeným níže.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc nebo chcete uplatnit svá práva, obraťte se prosím na odpovědnou osobu pro oblast ochrany osobních údajů, a to na Petrem Fridrichem, telefonicky (v pracovní době) na tel. č.: +420725888899, elektronicky e-mailem na adrese: petr.fridrich@pohodamedia.cz, popř. osobně nebo písemně na výše uvedené adrese Společnosti.


Nejnovější zprávy

Kultura Více

Sport Více