Přeskočit na obsah

VÁŠ REGION
VAŠE TELEVIZE

Akci na podporu prevence dětských úrazů v Avion Shopping Parku Ostrava navštívilo rekordní množství dětí

Bezpečnost Tiskové zprávy Zdravotnictví Zpravodajství

Prevence dětských úrazů

V Avion Shopping Parku Ostrava v minulém týdnu proběhla, ve spolupráci s integrovanými záchrannými složkami, organizací BESIP, IFMSA CZ Ostrava, Fakultní nemocnicí Ostrava, Ostravskou univerzitou a Střední zdravotnickou školou a VOŠ v Ostravě a Rádiem Čas, oblíbená akce na podporu prevence dětských úrazů s názvem „Stane se to ve vteřině – prevence dětských úrazů“. Ta měla za cíl zviditelnit problematiku dětské úrazovosti, která s blížícími se letními měsíci výrazně stoupá, a ukázat tak dětem, jak zbytečným nehodám předejít.

Akci „Stane se to ve vteřině“ bylo možno navštívit od úterý 16. dubna do soboty 20. dubna. Ve všední dny byl program připraven výlučně pro žáky a žákyně 4. a 5. tříd základních škol, kde se každoročně těší velké oblibě. To opětovně potvrdil i letošní zájem, kdy se během 4 dní v Avion Shopping Parku Ostrava vystřídalo 23 tříd z Ostravy a blízkého okolí. V sobotu, 20. dubna, byla akce zpřístupněna veřejnosti a přivítala na 300 dětí a nespočet dospělých. Celková účast tak přesáhla rekordní počet 800 dětí, které se prostřednictvím zábavně edukační trasy a soutěžní stezky naučily převzít zodpovědnost za svou bezpečnost a zdraví, vypořádat se s krizovými situacemi a v případě potřeby poskytnout první pomoc.

Stezka prevence čítala celkem sedm tematických stanovišť, kterých se ujala vždy jedna z partnerských organizací. Městská policie a Policie ČR si ověřila znalosti bezpečné dopravy a zapůjčila dětem simulační brýle, které zkreslovaly realitu stejně jako požití návykových látek. Fakultní nemocnice Ostrava přiblížila léčivou sílu canisterapie a kouzlo zdravotního klauna. Hasičský záchranný sbor osvětlil práci hasičů, která není vždy jen o hašení požárů. BESIP připomněl, proč je potřeba dodržovat pravidla silničního provozu. Ostravská univerzita představila praktické ukázky první pomoci a osvěžila, jak se chovat u vody a Střední zdravotnická škola a VOŠ poradila, jak předcházet popáleninám a jak již vzniklé ošetřit. V sobotu se do programu zapojila i organizace IFMSA CZ Ostrava s výukou první pomoci, ukázkou chirurgického šití, možností nechat si změřit BMI nebo hladinu cukru v krvi. Děti se rovněž mohly podívat i na ukázky terénní techniky a nahlédnout tak do Ferrari F 142 – 458 Italia, skvostu dopravní policie, nebo do aut hasičského záchranného sboru.

Nejen samotná akce, ale i preventivní kampaň Avion Shopping Parku Ostrava, která se odehrávala především na sociálních sítích a prostřednictvím mediálního partnera Rádia Čas, se těšila velkému zájmu a pozitivním reakcím. Sociální sítě cílily primárně na rodiče v Moravskoslezském kraji, kde se reklama zobrazila téměř miliónu z nich a zareagovalo na ni více než 550 tisíc aktivních uživatelů a uživatelek. Stejně tak přesáhlo 100 tisícové zobrazení krátké instruktážní video s tipy, jak se v případě úrazu zachovat a téměř 50 tisícové zobrazení získalo i video IKEA Ostrava s návodem jak na bezpečný domov. Kampaň následně doplnily také rozhovory na téma prevence od Rádia Čas, které si poslechlo odhadem přes 150 tisíc posluchačů a posluchaček. Mezi hosty a hostkami byli třeba Petra Fulnečková, koordinátorka projektu za Avion Shopping Park Ostrava, a por. Mgr. Tomáš Zbranek, komisař z kanceláře ředitele krajského ředitelství, oddělení prevence, nebo Mgr. Hana Horelová, MBA vrchní sestra chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava, a Martin Nenek, vedoucí pracoviště zjišťování příčin vzniku požárů HZS MSK.  

Tisková zpráva


Podobné zprávy