Přeskočit na obsah

VÁŠ REGION
VAŠE TELEVIZE

Ostravští zastupitelé schválili postup revitalizace Městské nemocnice Ostrava

Zdravotnictví Zpravodajství


Rozvoj Městské nemocnice Ostrava v následujících deseti letech je obsahem Studie proveditelnosti revitalizace MNO, kterou v prosinci schválili ostravští zastupitelé. Přijali také návrh dalšího postupu pro její realizaci. V následujících třech letech bude probíhat příprava, na ni naváže samotná revitalizace, která bude trvat sedm let. Finanční náročnost celého projektu je v současných cenách vyčíslena na více než 5,2 miliardy korun bez DPH. Připravuje se výstavba akutního nemocničního bloku s heliportem – nové pavilony U1 a U2 budou koncentrovat urgentní příjem, operační sály, diagnostiku a intenzivní péči. Ve stávajících pavilonech H bude po úpravách umístěno Centrum pro matku a dítě, oddělení Geriatrie a lůžka LDN. V modernizovaných pavilonech klíčového objektu E budou mít zázemí chirurgická oddělení a interna. Nového zázemí se dočkají i specializované ambulantní provozy, například plicní ambulance, jejíž stávající objekt bude zdemolován. To vše na základě aktuálních trendů – dojde k částečné redukci akutních lůžek a k posílení lůžek pro dlouhodobou ošetřovatelskou péči.


Podobné zprávy