Přeskočit na obsah

VÁŠ REGION
VAŠE TELEVIZE

Ostrava udělila Ceny města a také Ceny města in memoriam

Kultura Tiskové zprávy

Na březnovém zasedání Zastupitelstva města Ostravy byly uděleny Ceny města Ostravy. Město takto již tradičně oceňuje mimořádný přínos pro rozvoj Ostravy. Nominované osobnosti převzaly Ceny města z rukou primátora Jana Dohnala, oceněným přináleží plaketa a finanční dar. 

Těší mne, že jsem mohl ocenit a umožnit vstup do pomyslné síně slávy Ostravy těmto letošním nominantům, těm, co se mohli dostavit osobně, i těm, na které již můžeme pouze s úctou vzpomínat. Jejich různorodá životní činnost se vzájemně spojuje právě v jejich mimořádném přínosu pro naše město,“ řekl primátor města Ostravy Jan Dohnal.

Výbor pro udělování čestného občanství a cen města doporučil udělení Ceny města Ostravy paní Štěpánce Ranošové, jako zvláštní projev uznání v oblasti uměleckého a kulturního rozvoje města. Výbor dále doporučil udělit cenu doc. MgA. Jiřímu Hanouskovi, jako zvláštní projev uznání za mimořádný přínos pro rozvoj města Ostravy v oblasti uměleckého a kulturního rozvoje města. Dalším oceněným je pan Viktor Kolář, který cenu obdržel jako projev uznání za kulturní přínos pro rozvoj města Ostravy v oblasti umění a fotografie.

Další trojici osobností byla udělena Cena města Ostravy in memoriam. Zastupitelstvo města Ostravy udělilo Cenu města Ostravy in memoriam paní Patricii Burda Janečkové jako projev uznání za mimořádný přínos pro rozvoj města Ostravy v oblasti uměleckého a kulturního rozvoje města. Další Cena města Ostravy in memoriam náleží Otu Filipovi, jako projev uznání za kulturní přínos pro rozvoj města Ostravy v oblasti literární činnosti. A Cena města Ostravy in memoriam byla udělena panu Norbertu Lichému, jako projev uznání za mimořádný přínos pro rozvoj města Ostravy v oblasti uměleckého a kulturního rozvoje města.


Podobné zprávy