Přeskočit na obsah

VÁŠ REGION
VAŠE TELEVIZE

Nejstarší dochované moravskoostravské pečetidlo letos slaví úctyhodných 360 let

Kultura Sport Zpravodajství

Nejstarší dochované moravskoostravské pečetidlo letos slaví 360. narozeniny. Který den konkrétně jej šikovný rytec předal zdejším konšelům samozřejmě nevíme, ale z jejich opatrování se v průběhu času dostalo do městského archivu, kde je uloženo dodnes.

Právo pečetit své listiny však Moravská Ostrava měla již odedávna, neboť ve fondech Archivu města Ostravy se nalézá pergamenová, německy psaná listina z 11. listopadu 1426 s nejstarší dochovanou městskou pečetí. Je na ní vyobrazen znak města Moravské Ostravy v podobě gotického štítu, v němž je doleva kráčející osedlaný kůň se třmeny, uzdou i ohlávkou. Avšak pečetidlo k této pečeti se nedochovalo. Dne 17. února 1570 je datováno privilegium olomouckého biskupa Viléma Prusinovského, kterým městu Moravské Ostravě udělil prestižní právo pečetit červeným voskem. Obdržené právo bylo uznáním městské radě za rozvoj města a znamenalo zvýšení prestiže a vážnosti ostravského práva v druhé polovině 16. století. Město používalo červeného vosku k pečetění důležitých listin, které se týkaly dědictví, dluhů, sporů o hranice a smluv. Jinak pečetilo obyčejným včelím voskem. Tato významná událost z právního hlediska byla důvodem k pořízení nového, honosnějšího pečetního typáře. Město si nechalo zhotovit hned pečetidla dvě – větší a menší, jak to ostatně vyžadoval nárůst městské úřední agendy.

Nejen nejstarší dochované pečetidlo naleznou zájemci v Archivu města Ostravy. Již 11. června 2024 v rámci Mezinárodní dne archivů budou moci návštěvníci zhlédnout výstavu, připomínající události, kterými Ostrava žila v roce 1924 a připomene tak opět oslavy sta let Velké Ostravy. Namátkou lze zmínit například zahájení stavby Nové radnice, návštěvu prezidenta T. G. Masaryka ve městě. Ostravu však neminuly ani události tragické, mezi nimi například zřícení mostu v Kunčicích či výbuch dynamitu v Heřmanicích. Ostravský archiv připravil na tento den komentované prohlídky depozitářů, fotografické a knihařské dílny, workshopy i exkurze.

Archiv města Ostravy oslavil vloni sté narozeniny a je cennou pokladnicí historie města.


Podobné zprávy