Přeskočit na obsah

VÁŠ REGION
VAŠE TELEVIZE

Hejtman MSK Bělica: Stát by měl dočasně převzít huť Liberty Ostrava

Business Zpravodajství

Stát by měl dočasně převzít pod svou správu zadluženou huť Liberty Ostrava. V otevřeném dopise k tomu dnes vyzval ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (STAN) moravskoslezský hejtman Josef Bělica (ANO). Obdobné řešení se podle něj osvědčilo už v případě těžební společnosti OKD. V pondělí se na vládu a politiky s žádostí o aktivní řešení problémů firmy obrátily také odbory. Navrhly, aby stát jako významný věřitel firmy jednal razantněji a připravil se na její převzetí a prodej.

„Stát převzal podnik (OKD) ve složité situaci. Věříme, že tento model může být úspěšně aplikován i v případě společnosti Liberty Ostrava. Převzít huť dočasně pod státní správu by nemělo být vnímáno jako poslední možnost, ale jako aktivní a konstruktivní krok v zájmu zajištění pracovních míst a stabilizace regionu,“ uvedl Bělica.

Podle něj by ministerstva průmyslu a obchodu a financí měla okamžitě zahájit s Evropskou komisí jednání o možnostech dočasného převzetí huti státem, včetně finanční podpory a možnosti využití evropských fondů. Po převzetí huti státem by měly být podle Bělici zajištěny investice do modernizačních projektů, které povedou k ekologizaci a zvýšení konkurenceschopnosti podniku.

Hejtman zároveň žádá, aby stát pokračoval v současné podpoře zaměstnanců krachující huti, kterých v podniku pracuje zhruba 5000. Huť jim minulý měsíc nevyplatila mzdy a jejich náhradu tak zaměstnanci dostávají od státu prostřednictvím Úřadu práce ČR. Tato podpora je ale zatím možná jen po dobu tří měsíců.

„Je nezbytné pokračovat v současných opatřeních k podpoře zaměstnanců Liberty Ostrava, včetně vyplácení náhradních mezd prostřednictvím Úřadu práce. Tento přístup by měl být rozšířen do doby, než bude podnik stabilizován a zajištěn nový investor,“ napsal ministrovi Bělica. Zároveň uvedl, že insolvence společnosti Liberty Ostrava může mít dalekosáhlé dopady na ekonomiku regionu i celé země.

Liberty Ostrava je v problémech od loňska. Od prosince, kdy společnost Tameh Czech zastavila huti dodávky energií, většina jejích provozů stojí. Převážná část zaměstnanců je od té doby doma. Krajský soud v Ostravě zahájil 13. června s hutí insolvenční řízení. Insolvenční návrh na sebe podala sama firma. Uvedla v něm, že je v platební neschopnosti a její závazky po lhůtě splatnosti, které není schopna plnit, převyšují pět miliard korun. Soud posléze společnost Liberty Ostrava poslal do úpadku.

Do podání insolvenčního návrhu huť před věřiteli chránilo moratorium. Nejprve šlo o individuální moratorium, které podniku mělo zajistit ochranu před firmou Tameh Czech, která jí dodávala energie. Posléze i všeobecné moratorium, které zajistilo firmě na tři měsíce ochranu před všemi věřiteli. Odložilo například splatnost pohledávek.

Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Od roku 2019 slezská huť patří Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty.


Podobné zprávy