Přeskočit na obsah

VÁŠ REGION
VAŠE TELEVIZE

V Krnově u školy bude od září doprava bezpečnější

Doprava Zpravodajství

Zklidnění automobilové dopravy. Zvýšení bezpečnosti pro žáky a obyvatele. Vybudování a vyznačení parkovacích stání. Zajištění prostupnosti území pro cyklisty. To jsou hlavní cíle nového dopravního řešení v okolí základní školy na Janáčkově náměstí. Město úpravy zrealizuje do konce srpna. Celkové náklady se odhadují na pět milionů korun. Zadávací řízení na zhotovitele již bylo vyhlášeno.

„Počátek změn se datuje k roku 2020, kdy probíhalo veřejné projednání k plánované stavbě jídelny na Janáčkově náměstí, na němž si občané stěžovali na dopravní situaci v této lokalitě. Bedlivě jsme si je vyslechli, shromáždili jejich připomínky a zapracovali je do projektu, který zpracoval autorizovaný projektant dopravních staveb Martin Krejčí. Ten navrhl dvě varianty, z toho jednu rychlou, která počítala pouze s úpravou dopravního značení. Po konzultacích mezi dopravní policií, speciálním stavebním úřadem a projektantem jsme se především na základě podnětů policistů rozhodli pro finančně i časově náročnější variantu, která zahrnuje také stavební úpravy,“ uvedl starosta Tomáš Hradil.

Změna dopravního řešení se týká území vymezeného ulicemi Albrechtická, Seifertova, M. Gorkého a Rooseveltova. „V celé oblasti bude zavedena zóna 30. V Seifertově ulici, na vjezdech do zóny z ulic Albrechtické a Maxima Gorkého, budou vybudovány zpomalovací prahy a v křížení ulic Seifertovy a Máchovy zvýšená křižovatka. V uličce vedoucí kolem hlavních vchodů do obou pavilonů základní školy bude zřízena plnohodnotná školní ulice s celodenním zákazem vjezdu všech motorových vozidel mimo zásobování a vozidel obyvatel Janáčkova náměstí a zaměstnanců školy,“ popsal největší změny koordinátor městské mobility Michael Cestr.

V lokalitě bude vyznačeno či vybudováno přes 70 parkovacích míst, přímo u školy vzniknou čtyři nová místa K+R (kiss and ride), která budou sloužit pouze pro krátkodobé zastavení – výstup a nástup žáků. „S výjimkou Seifertovy ulice bude v území zaveden jednosměrný provoz pro auta. To znamená, že nově dojde ke zjednosměrnění Wolkerovy ulice a zbývající části ulice Křižkovského. Naopak cyklisté projedou oběma směry, protože ve všech ulicích budou vyznačeny takzvané cykloobousměrky,“ uzavřel Michael Cestr.


Podobné zprávy