Přeskočit na obsah

VÁŠ REGION
VAŠE TELEVIZE

STRÁŽNÍCI DOHLÉDNOU NA BEZPEČNOST DĚTÍ NA PŘECHODECH U ŠKOL

Doprava Tiskové zprávy Zpravodajství

Bezpečně do škol

Tak jako každoročně budou i letos ostravští strážníci s příchodem začátku školního roku v ranních hodinách dohlížet na bezpečnost dětí u vytipovaných rizikových přechodů pro chodce poblíže základních a mateřských škol. Ostravská městská policie ale pro bezpečí školou povinných dětí a v předcházení dětských úrazů v silničním provozu dělá daleko více, a to v rámci řady preventivních projektů a aktivit.

Začátek školního roku je časem, kdy se na přechodech chodce před základními a mateřskými školami objeví spousty dětí, které si po prázdninách odvykly silničnímu provozu. Stejně tak si v průběhu prázdnin odvykli i řidiči od pohybu dětí v okolí škol.

I když se strážníci dohledu nad rizikovými přechody věnují po celý školní rok, začátkem školního roku vždy činnost na tomto úseku zintenzivňují. Do akce jsou kromě běžných hlídek zařazeni i strážníci preventisté a asistenti prevence kriminality.

„Výkon služby strážníků bude zintenzivněn, na desítkách míst ve městě v prvních dnech začátku školního roku dohlédnou strážníci na bezpečnost nejmenších, jejichž pozornost ještě nemusí být vždy soustředěná na situaci v silničním provozu. Nicméně pomoci mohou i řidiči, když u škol a v místech, kde děti směřují do škol zpozorní. O zásadách bezpečného pohybu na silnicích se pak děti mohou více dozvědět při rozličných preventivních programech naší městské policie, která nabízí široké spektrum těchto smysluplných aktivit,“ konstatoval Jan Dohnal, primátor města.

Vzhledem k tomu, že děti patří v silničním provozu k nejvíce ohroženým skupinám a v pohybu v silničním provozu často chybují, je ze strany Městské policie Ostrava prevenci zaměřené na bezpečnosti dětí v silničním provozu věnováno nemalé úsilí.

„Začínáme již u předškoláků a pokračujeme v rámci Národní strategie BESIP výukou dopravní výchovy pro děti na prvním stupni základních škol. Třeťáky učíme, jak se správně, a hlavně bezpečně chovat jako chodec v silničním provozu. Výuka žáků čtvrtých tříd je pak zaměřena na bezpečnost v silničním provozu při jízdě na kole či koloběžce. Součástí této prevence je i řada volnočasových aktivit zaměřených na BESIP, které pořádáme od jara do podzimu pro děti na Dětském dopravním hřišti,“ uvedl Miroslav Plaček ředitel Městské policie Ostrava.

V rámci prvního školního týdne zaměří strážníci-preventisté svou pozornost nejen na děti, ale i na jejich rodiče. Dětem a rodičům připomenou základní pravidla pro bezpečné přecházení silnice i to, jak být v silničním provozu dobře vidět. Děti obdrží i drobné dárky v podobě reflexních prvků a pomůcek do školy.

„Rodiče upozorňujeme na opakované vštěpování zásad bezpečného přecházení vozovky dětem. Rovněž jim zdůrazňujeme, že oni sami jsou svým dětem nejlepším vzorem, jak se správně a bezpečně chovat v silničním provozu,“ dodala Michaela Michnová vedoucí úseku prevence Městské policie Ostrava.

A jaké základní rady dávají strážníci dětem pro bezpečné přecházení?

1. Vozovku přecházej na přechodu pro chodce.

2. Není-li v blízkosti přechod pro chodce, pak přejdi na přehledném místě.

3. Vozovku přecházej až poté, co se řádně a opakovaně rozhlédneš na obě strany.

4. Raději chvíli počkej, než všechna vozidla projedou nebo zastaví před přechodem.

5. Vozovku přecházej nejkratší možnou cestou a stále sleduj své okolí.

6. Zastav se a nevbíhej před jedoucí vozidla.

7. Nepřecházej vozovku mezi zaparkovanými vozidly.


Podobné zprávy