LOCAL TV PLUS spol. s r.o.


Počátky vysílání sahají až k roku 1988, ovšem oficiální vysílání začalo až od roku 1990. Jeho původním smyslem bylo zprostředkovávat oblastní zpravodajství jednotlivými obcemi. V současné době nabízíme, kromě běžného zpravodajství obcí, i informace a nevšední názory z oblastí života, které nejsou všeobecně zcela přijímané.

Pro doplnění volné kapacity ve vysílání a pro poskytnutí zajímavých informací široké veřejnosti začaly vznikat nové pořady, od známého Rozhovoru týdne, až po mezníkový pořad Alternativní pohledy. Chceme se prostě dívat na svět jinak…

Společnost poskytuje významný prostor zejména mladým lidem, kteří mají zájem o mediální oblast, nebojí se přijít mezi lidi s kamerou a mikrofonem, či se chtějí podílet na zpracovávání televizních pořadů. Mohou efektivně využívat své schopnosti a rozvíjet smysluplně své dovednosti v atraktivní zájmové oblasti.

I proto vznikla Educa TV. Jedná se o obecně prospěšnou společnost, která zastřešuje spolupracující studenty, zabývá se projektovou a publikační činností a vyhledává nová témata a talenty v mediální oblasti.

EDUCA TV 10-web

EDUCA TV 8-web