Přeskočit na obsah

VÁŠ REGION
VAŠE TELEVIZE

Asistenti prevence kriminality jsou i letos v ulicích Ostravy

Bezpečnost Sociální služby Tiskové zprávy

I v letošním roce přispívají v Ostravě asistenti prevence kriminality ke zlepšení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách i dalších částech města v rámci projektu Asistent prevence kriminality.

Strategickým cílem projektu je vytvářet bezpečné prostředí k životu na individuální, komunitní a společenské úrovni. Projekt přispívá k zajištění bezpečnosti a zlepšení stavu veřejného pořádku v sociálně vyloučených lokalitách i dalších rizikových lokalitách, k posílení systému prevence kriminality a rovněž snížení kriminality na území sociálně vyloučených lokalit a města.

Pod vedením mentorů, který je vybrán z řad Městské policie Ostrava, vykonává v letošním roce funkci asistenta prevence kriminality celkem deset mužů a dvě ženy. Kolektiv asistentů kriminality se podařilo v posledních letech stabilizovat, kdy v minulosti docházelo k velké obměně těchto zaměstnanců.

Novou asistentkou prevence kriminality se v letošním roce stala i třiceti šesti letá Petra Malárová. „Motivací k nastoupení byla pomoc lidem, hlavně dětem v sociálně vyloučených lokalitách. Chtěla bych přispět ke zvýšení jejich pocitu bezpečí,“ dodává Malárová.

Mentorem je vždy zkušený strážník, který plánuje a kontroluje činnost samotných asistentů prevence kriminality. Zároveň pečuje o jejich vzdělávání, profesní a osobní rozvoj. „Noví asistenti prevence kriminality v rámci zácviku slouží se zkušenými kolegy. „Kromě zaškolování do nové profese je aktivně zapojujeme i do volnočasových aktivit dětí ze sociálně vyloučených lokalit,“ uvádí strážník-mentor Petr Lakomý.

Asistenti prevence kriminality nejsou terénními sociálními pracovníky nebo strážníky, nemají status úřední osoby, ani jiné zvláštní oprávnění. Podílí se na prevenci kriminality, přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, provádí dohled nad dodržováním čistoty veřejného prostranství, dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek. Jejich prvořadým cílem je zvýšit pocit bezpečí občanů eliminováním protiprávního jednání.

Lidé ze sociálně vyloučených lokalit se na ně mohou s důvěrou obracet o pomoc při řešení nejrůznějších problémů, jako jsou například zadlužení, nezaměstnanost, ztráta bydlení, sousedské spory. Asistenti prevence kriminality rovněž úzce spolupracují s terénními pracovníky sociálních služeb státních i neziskových organizací.


Podobné zprávy