Magnetoterapeutické a biorezonanční přístroje firmy LOOPER SYSTEMS s.r.o., http://loopers.cz/Radiová magnetická smyčka vysílá frekveční impulsy k likvidaci mikroorganismů.

RAMALOOP je zařízení rozšiřující funkční možnosti frekvenčních generátorů typu Zapper, které mají z principu  pouze galvanický výstup. RaMaLoop zvyšuje jejich použitelnost tím, že působí bezkontaktně prostřednictvím impulsního magnetického pole. Jeho předností je zejména fakt, že umožňuje využívat výhody frekvenční terapie i lidem s implantovaným kardiostimulátorem. (Kardiostimulátor je pro zapping  zásadní kontraindikace)!
Efekt radio magnetické smyčky RaMaLoop spočívá v tom, že kolem rámové cívky – antény, vzniká  elektromagnetické pole s prostorovým působením a průnikem neferomagnetickými materiály. Užitečný efekt magnetické smyčky RaMaLoop je v řádu decimerů až několika metrů. Ačkoli fyzikálně biologická podstata účinku magnetického pole na živou tkáň není dosud vědecky podrobně vysvětlena, poznatky o pozitivním působení magnetického pole nízkých frekvencí jsou vědou jednoznačně potvrzené.
Nebyla-li by magnetoterapie tak efektivní, bylo by s podivem, že by se řada světově známých firem zabývala vývojem, výrobou a trvalým vylepšováním přístrojů fungujících na tomto principu,  Magnetoterapeutické přístroje  jsou dnes běžně využívány v lékařské a rehabilitační praxi, uvidíme je  na klinikách a v lékařských ambulancích. Magnetoterapii proplácí většina zdravotních pojišťoven.
V lékařské a rehabilitační praxi se impulzní mmagnetická pole využívají zejména k urychlení rekonvalescence po prodělaných operacích, úrazech a zlomeninách kostí a v neposlední řadě také pro posilování imunitního systému. O pozitivním účinku elektromagnetického pole na lidský organizmus se už na začátku minulého století zmiňuje Nikola Tesla, návazně pak R.R.Rife, objevitel biorezonance.

 

Spektrum vědecky potvrzených interakcí pulsního magnetického pole lze shrnout přibližně takto:

 

 

 1.  Zmírnění bolesti (analgetický účinek)
 2. Odstranění svalového napětí (myorelaxační účinek)
 3. Rozšíření cév (vazodilatace) – prokrvení tkáně
 4. Protizánětlivé působení (sterilní i mikrobiálně podmíněné záněty)
 5. Urychlení procesů hojení
 6. Protiedémové působení
 7. Posílení imunitního systému
 8. Posílení a stabilizace kostní tkáně
 9. Zlepšení buněčného, a tím i tkáňového metabolismu
 10. Snížení spotřeby léků, rychlejší uzdravení, podstatné snížení až vymizení obtíží u chronických onemocnění, vše jako důsledek výše uvedených účinků

Klinicky byl efekt léčebného působení magnetického pole potvrzen zejména u těchto onemocnění:

 1. Revmatické nemoci (artritidy, Bechtěrev, artróza, spondylartróza, dna, atd.)
 2. Bolesti zad
 3. Osteoporóza
 4. Spondylóza
 5. Prostatitida
 6. Čerstvé zlomeniny
 7. Fibromyalgie
 8. Poúrazové stavy
 9. Otoky a záněty
 10. Zhmožděniny a popáleniny
 11. Tenisový loket, zmrzlé rameno
 12. Poranění periferních nervů
 13. Paradentóza, zánět okostice
 14. Poruchy látkové výměny
 15. Bolesti hlavy (migrény)

RaMaLoop rozšířuje aplikační možností impulsních generátorů typu Zapper.  Od verze RaMaLoop V.2 je přístroj vybaven integrovaným programovatelným generátorem významně zlepšujícím možnosti jeho komfortního užívání. K používání RaMaLoop totiž už aktuálně nejsou Zappery zapotřebí. Lze je samozřejmě používat i nadále – podobně jako tomu bylo u předchozích verzí. RaMaLoop je vhodný zejména pro experimentální použití v oblastech, kde se dosud magnetická pole vyšších frekvencí, než které se používají v klasické megnetoterapii, dosud nepoužívají. Poznámka: Klasická  magnetoterapie je kmitočtově omezena na působení  magnetických polí s frekvencemi do 100 Hz, kmitočtový rozsah přístroje RaMaLoop je rozšířen až do kmitočtu 1 000 000 Hz.
RaMaLoop má potenciál stát se laboratorní a učební pomůckou. Zajímavý může být zejména pro studenty s orientací na přírodovědné studijní obory. RaMaLoop určitě ocení i stávající majitelé generátorů typu Zapper pro jeho pohodlnější způsob používání. Rozhodně pak všichni, jimž implantovaný  kardiostimulátor znemožňil nadále využívat užitečný „zapping“.
Poznatky z dvouletého testování RaMaLoop naznačují, že při generování střídavého magnetického pole o vyšších frekvencích je dosahováno podobného efektu, jako při působení plazmového generátoru. Při porovnání s frekvenčními generátory typu Zapper spočívá přínos generátoru RaMaLoop  zejména v tom, že magnetické pole proniká i tam, kam impulsní stejnosměrný proud nedosáhne. Možnosti se rýsují i ve veterinární praxi, kde je použití klasického „zappingu“ ztěží předtavitelné. Až  bizarní informace přináší zpětná vazba a  stávající uživatelé několika stovek užívaných generátorů RaMaLoop. Uživatelsky avizovaná úspěšná likvidacie dřevomorky patří nepochybně  do této kategorie. Trvalou výzvou pro experimentátory může být nalezení frekvencí k paralyzování škůdců pokojových rostlin. Vlnatka – Eriosoma lanigerum, to by bylo něco…

Upozornění
Z komerčního hlediska je nutné RaMaLoop chápat pouze  jako generátor impulsního magnetického pole, nikoli jako léčebný přístroj nebo terapeutickou pomůcku.V textu opakovaně zmiňovaná magnetoterapie je zjednodušujícím způsobem využívána jako připodobnění, nikoli jako paralela.

Potřebujete více informací? Zavolejte nám: +420 776 809 199.