Přeskočit na obsah

VÁŠ REGION
VAŠE TELEVIZE

NOVÁ APLIKACE UKAZUJE ŘIDIČŮM MAPU SILNIČNÍCH STAVEB V REGIONU

Doprava Zpravodajství

Nová mapová aplikace informuje o rekonstrukcích a stavbách na krajských silnicích v Moravskoslezském kraji, tedy na silnicích II. a III. třídy. Mapa staveb přehledně prezentuje opravy a rekonstrukce silnic, ale i mostů, propustků i opěrných zdí. Aplikaci, která je všem zájemcům bezplatně přístupná, vytvořila Správa silnic Moravskoslezského kraje.

„Snažíme se řidičům v Moravskoslezském kraji nabízet co nejkvalitnější a nejbezpečnější podmínky pro cesty. Naše silnice včetně mostů nebo opěrných zdí proto musíme udržovat v co nejkvalitnějším stavu, také silniční síť průběžně rekonstruujeme. Nová aplikace o všech krajských silničních stavbách informuje. Opravované úseky nebo body jsou v mapě viditelně označeny. Když na některou z nich kliknete, rozbalí se Vám podrobnosti o stavbě i fotky místa. Pro řidiče může být tato aplikace velkým pomocníkem,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Radek Podstawka a upozornil že aplikace informuje o stavbách, jejichž investorem je kraj.

Aplikace Mapa staveb nabízí volitelný mapový podklad včetně ortofotomapy. Zpracována byla v prostředí geografického informačního systému ArcGIS s využitím dat Geoportálu dopravní infrastruktury. Aplikace je zveřejněna na webu Správy silnic Moravskoslezského kraje.


Podobné zprávy