Historie


Společnost LOCAL TV plus, spol. s r.o. byla založena v prosinci roku 1993 třemi právnickými osobami, B plus s. r. o., CABLE PLUS, s. r. o. a Městem Klimkovice. Již před Sametovou revolucí vysílala klimkovická firma PaKS (později B plus s.r.o.) televize pro informační potřeby obcí, po převratu pak začala budovat vysílání ve velkém.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která vznikla po rozdělení ČSFR jako úplně nová instituce demokratického státu, udělila firmě LOCAL TV plus s.r.o. od roku 1994 postupně 24 lokálních TV licencí.

S cílem zjednodušit řízení velkého počtu miniaturních televizí byl v roce 1999 založen dobrovolný svazek obcí SOTV (Sdružení obecních televizí). Ve funkci servisní společnosti se pro firmu LOCAL TV plus s.r.o. stává SOTV jediným smluvním partnerem, což po řadu let umožňovalo udržovat relativně bezproblémové fungování lokálních televizí.

Někdejší novátorské lokální terestrické vysílání se stává čím dál tím více komplikovanější a finančně náročnější. Důvody jsou zpřísňování pravidel pro držitele televizních licencí, růst nároků na kvalitu programu, zvyšující se počet konkurenčních programů, ale i možnost vysílání na internetu. V současnosti je vysílání zaštiťováno jedinou regionální licencí.

Jaká je vize do budoucna?

Využívat moderní média, vytvářet nové pořady a být stále blíž divákům, kteří se s námi chtějí dívat na svět jinak…